Links

ASSURALIA - Beroepsvereniging Van Verzekeringsondernemingen

FSMA - Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

FVF - Beroepsvereniging Van De Nederlandstalige Verzekeringsmakelaar

Ombudsman Van De Verzekeringen

Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds