Schadebeheer

  • U kunt ons 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor schadegevallen bereiken. Bij de behandeling van uw vragen beperken wij ons tot de via ons geadministreerde verzekeringen;

  • Nadat er zich een schade heeft voorgedaan adviseren wij u direct over het overkomen van de eerste problemen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van sloten na een inbraak, vervangend verblijf in een hotel na brand, of vervangend vervoer na een aanrijding. Hierin betrekken we dan uiteraard ook de dekking van uw verzekeringen waar dit van toepassing is;

  • Namens u informeren wij terstond de verzekeringsmaatschappijen die betrokken zijn bij uw schade;

  • Gedurende de gehele schadeafwikkeling verzorgen wij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappij waarbij het risico is verzekerd. Wij beperken hierbij de administratieve last voor u zo veel als mogelijk;

  • Wij korten de afwikkelingstijd van schades in door vergaande schaderegeling bevoegdheden op ons te nemen;

  • Wij toetsen het standpunt van verzekeraars over de afwikkeling van de schades die u claimt. Indien het ingenomen standpunt niet juist is, behartigen wij uw belangen in de discussie met de betrokken verzekeraar. Deze dienstverlening strekt totdat er sprake is van een juridische beslechting van een geschil;

  • In de gehele begeleiding is het ons doel dat u die schadevergoeding ontvangt waarop u naar de letter en geest van de polisvoorwaarden recht heeft zodat u de dekking van uw verzekeringen optimaal kunt benutten.